Auttamisesta arkea – Tue VSPK:n toimintaa

Voit tukea Varsinais-Suomen Pelastuskoirien toimintaa monella eri tavalla:

  1. Rahalahjoitus Varsinais-Suomen pelastuskoirat ry:lle  Auttamisesta arkea -sivuston kautta. Sekä yritykset että yksityishenkilöt voivat tehdä lahjoituksia sivuston kautta. 
  1. Suoralahjoitus yhdistyksen raunioprojektille haluamallaan summalla rauniotilille FI15 43090010731073.

Rahankeräyksen järjestäjä: Varsinais-Suomen pelastuskoirat ry

Rahankeräysluvan nro: RA/2023/534

Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus: uuden raunioradan rakentamiseen yhteistyössä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa.

  1. Yhdistyksen kannatusjäseneksi liittyminen:

Kannatusjäseneksi voi liittyä täyttämällä kannatusjäsenlomakkeen ja maksamalla 100 € kannatusjäsenmaksun yhdistyksen tilille FI70 4309 1520 1231 24 (viitenumero 10184). Kannatusjäsenyys jatkuu vuosittain, kunnes kannatusjäsen ilmoittaa eroavansa tai jättää jäsenmaksun maksamatta. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä heillä ole yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenetuja. Kannatusjäsenet saavat vuosittain yhteenvedon yhdistyksen toiminnasta.