Koulutus

Varsinais-Suomen Pelastuskoirat ry. kouluttaa pelastuskoiria ja ohjaajia työskentelemään sekä raunio- että maasto-olosuhteissa.

Rauniokoirat voivat työskennellä mm. sortuma- ja räjähdystilanteissa väestönsuojelu- ja pelastusviranomaisten apuna. Koulutetut ohjaajat peruskokeen suorittaneine koirineen voidaan sijoittaa poikkeusolojen pelastusyksiköihin.

Maastoetsintäkoirat ohjaajineen avustavat poliisia katoamistapauksissa, etsien ihmistä ilmavainuisesti (haku) tai maavainuisesti (jälki). Yhdistyksen hälytysryhmä toimii osana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) organisaatiota. Myös ohjaajia koulutetaan etsintöjä varten, mm. suunnistus-, ensiapu- ja viestintätaidoissa.

Yhdistyksemme järjestää viikoittain sekä raunio- että maastokoulutusta. Lisäksi koulutusta järjestetään monipuolisissa ympäristöissä, kuten rakennuksissa, varastoalueilla ja tehdashalleissa.

Tiedustelut: koulutus@vspelastuskoirat.com