PELASTUSKOIRAKURSSI KEVÄT 2023

Kurssi on tarkoitettu VSPK:n tutustumiskurssin käyneille koirakoille, jotka eivät ole vielä vastaavaa kurssia
käyneet. Valituksi tulleiden tulee maksaa kurssin hinta 75 €, liittymismaksu 20 € sekä jäsenmaksu 50 €
yhdistyksen tilille kurssin alkuun mennessä. Tilinro: Liedon Säästöpankki FI 70 43091520 1231 24, viitenro 6020. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 8.3. Jatkossa vuosittain maksetaan jäsenmaksu.

Haku kurssille su 19.2. mennessä. Hakukaavake: https://forms.gle/GW9udboMKpGcdXz58

Tiedustelut: Katja Nortunen-Illman, katja.nortunen@gmail.com, 0408333745


  Haastattelut ja sopivuustestit:

  Kurssille hakijoille järjestetään sopivuustesti, paikka ilmoitetaan hakijoille.
  aika: su 26.2. klo 10 tai su 5.3. klo 10. Mikäli hakijoita on runsaasti, kellonaika tai päivämäärä voi muuttua.
  Sopivuustesti sisältää mm:

  • vapaana seuraamisen, lyhyen paikallaolon ja luoksetulon.
  • miljöbana (mm. tunneli, esteiden ylitystä, koirien nostamista)
  • nenän käyttö/maalihenkilön kohtaaminen ja palkkaaminen
  • ohjaajan haastattelu; sitoutuneisuus ym.
  • testin aikana kiinnitetään huomiota koiran ja ohjaajan sopivuuteen pelastuskoiratoimintaan, esim.
   erilaiset pelot, alusta- ja ääniarkuus.

  Kurssille ei ole roturajoitteita. Kuitenkin, koska valmiin pelastuskoiran kouluttaminen kestää keskimäärin 4
  vuotta, ominaisuuksien ollessa muuten sopivia valinnat painottuvat nuoriin koiriin.

  Kurssin Ohjelma:

  Kurssi alkaa teoriaosuudella viikolla 11. Voidakseen jatkaa käytännön treeneihin kurssilaisen tulee osallistua
  neljään pienryhmätreeniin ilman koiraa viikkojen 13–15 aikana, muussa tapauksessa kurssi keskeytyy.
  Pienryhmiä harjoittelee maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Kukin
  kurssilainen ilmoittautuu enintään kahteen ryhmään, jonka harjoituksiin osallistuu.

  VSPK:n järjestämän koulutuksen lisäksi kurssilaisten tulee suorittaa ensiapukoulutus (hätäensiapu tai EA1)
  ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsintäkurssi. EA-kursseja järjestää mm. SPR. Lähialueen Vapepa-
  toimikuntien järjestämistä etsintäkursseista ilmoitetaan vapepa.fi/koulutus -sivustolla. Näiden
  suorittaminen on edellytyksenä hälytysryhmän toimintaan pääsemiseksi. EA:n ja Vapepan etsintäkurssin voi
  suorittaa jo ennen kurssin alkua ja suosittelemme niiden suorittamista, vaikka ei pääsisi mukaan
  pelastuskoirakurssille tänä vuonna.

  TEORIA:

  Paikka: Länsi-Suomen Pelastusalanliitto, Kerosiinitie 26, Turku

  Teoria 1 Ma 13.3.

  • Kurssin tavoite, yleisasiat
  • Yleistä pelastuskoiratoiminnasta
  • Lajien esittely ja koulutustavat

  Teoria 2 ke 15.3.

  • Lajien esittely ja koulutustavat
  • Maalimiehenä toimiminen

  Teoria 3 ma 20.3.

  • Koiran oppiminen 1

  Teoria 4 ma 27.3.

  • Koiran oppiminen 2

  Teoria 5 ke 29.3.

  • Ilmaisutavat, ilmaisun valinta ja opettaminen
  • Koesäännöt ja kokeiden järjestäminen, VIRTA

  Teoria 6 ke 12.4.

  • Peto, pelastuskoirat kansainvälisissä tehtävissä, FRT
  • Ilmavirrat ja etsintätaktiikka raunioilla ja rakennuksissa
  • Työskentely sortumissa

  Teoria 7 la 15.4.

  • Suunnistus, teoria ja käytäntö

  Teoria 8 ma 17.4.

  • SPeKL:n hälykriteerit, VSPK:n hälytysryhmän toiminta ja kriteerit, miten mukaan?
  • Pelastuskoiranohjaajana etsinnöissä
  • Ilmavirrat ja etsintätaktiikka maastossa
  • Koiran käyttö eri etsintätilanteissa

  Teoria 9 viikko 16

  • Koiran EA

  KÄYTÄNNÖN TREENIT:

  Rauniot ja rakennus:
  viikot 17-23, 13 kertaa

  Käytännön treenit:
  ma 24.4.
  ke 26.4.
  ti 2.5.
  to 4.5.
  ma 8.5.

  ke 10.5.
  ma 15.5.
  ke 17.5.
  ma 22.5.
  ke 24.5.
  ma 29.5.
  ke 31.5.
  la 10.6. päättäjäiset ja kurssisovekoe