PETO-ryhmän kriteerit

VSPK PETO-ryhmä


PETO-koirakolla tarkoitetaan pelastustoimen tehtäviin normaalioloissa (ja poikkeusoloissa eli
väestönsuojelutilanteessa) erikoistunutta ohjaajaa ja koiraa, joka on läpäissyt koulutustason tarkastuksen.
Hälytysryhmässä on jäseniä kolmessa eri roolissa:

 1. Koirallinen tulokas
 2. Koirallinen harjoittelija
 3. Koirallinen hälytysryhmäläinen eli Petokoirakko

PETORYHMÄ

 1. Tulokas
  Tulokkaaksi koiran kanssa pyrkivän vaatimukset:
   Henkilö on vähintään 18-vuotias.
   Henkilön tulee olla sosiaalinen ja soveltua ryhmätyöhön.
   Henkilö osallistuu aktiivisesti yhdistyksen toimintaan.
   Henkilö on kykenevä toimimaan myös haastavissa olosuhteissa
   Henkilö on suorittanut seuraavat:

Pelastuskoirien etsintäkurssin (muu soveltuva kokemus)
EA-1 ensiapukurssin (tai on muulla tavoin hankkinut vastaavat tiedot ja taidot)
Aloittaa petoperuskoulutuksen


 Koiralla tulee olla voimassa raunioperuskoe
 Koiran suositusikä maks kuusi vuotta ja kykenee työskentelemään haastavissa olosuhteissa
 Koirakko on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti yhdistyksen raunioharjoituksiin.

Hakeminen:
Tulokkaaksi pyrkivä tekee kirjallisen hakemuksen, jonka petoryhmän vetäjät käsittelevät.

 1. KOIRALLINEN HARJOITTELIJA
  Harjoittelijaksi koiran kanssa pyrkivän vaatimukset:
   Toiminut petoryhmän jäsenenä 1-2 kautta
   Koiralla tulee olla voimassa raunioloppukoe
   Koirakko on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti yhdistyksen raunio ja petoharjoituksiin.
 2. PETOKOIRAKKO
  Petokoirakko on suorittanut petotarkastuksen
  Petoryhmäläisen tulee täyttää harjoittelijoiden kohdalla luetellut vaatimukset.

Peto alueellinen peruskoulutus:
16 h sortumatyöskentely, organisaatio, viestintä, turvallisuus jne
Kouluttajina toimii pelastuslaitoksen henkilö ja koulutettu petokouluttaja