Raunioharjoittelualue

Uusi raunioharjoittelualue rakenteilla Turkuun

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksella sekä Varsinais-Suomen pelastuskoirat ry:llä on yhteinen hanke, jonka tavoitteena on rakentaa Turkuun uusi harjoitusalue, joka vastaa aluepelastuslaitoksen sekä pelastuskoiratoiminnan tarpeisiin.

VSPK:n toimesta alueelle on tarkoitus alkuun rakentaa koulutuksen osalta välttämättömät toimintoja, kuten maanalaisia piiloja, kaivoja ja rakennussortumia jäljitteleviä ”kasoja”. Tavoitteena on saada alue osittain käyttöön syksyllä 2023.

Hankkeen eteneminen

1/2022 Varsinais-Suomen pelastuskoirat ry on allekirjoittanut käyttöoikeussopimuksen uutta raunioaluetta koskien Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa.

talvi 2022-2023 Raunioalueen rakennus alkaa.

kesä 2023 Alueen rakentaminen on käynnissä. VSPK hakee alueen rakentamiseksi rahoitusta sekä materiaali- ja työlahjoituksia.

Seuraa hankkeen etenemistä Raunioblogista.

Kuvia raunioharjoitusalueen rakennushankkeesta